در باره فروشگاه فایل ویزی باید گفت که این فروشگاه با هدف آماده سازی بسته های کاربردی است ها و فایل های کمکی برای سرعت بخشیدن به اجرای ایده و انجام پروژه ی طراحان، برنامه نویسان و تولید کنندگان محتوا راه اندازی شده و فعالیت میکند.